• Banner Kiem
  • Banner Paardebloem
  • Banner Veld

MINDFULNESS 

Afdrukken

Mindfulness wat is dat?
Het engelse woord ‘mindfulness’ betekent: opmerkzaamheid, oplettendheid, zorgvuldigheid.
Het begrip ‘mindfulness’ komt uit de boeddhistische aandachtsmeditaties in diverse Aziatische landen en speelt daar al eeuwenlang een centrale rol. Het heeft de betekenis van je aandacht doelbewust richten op de gedachten en gevoelens die je op dit moment ervaart, zonder hierover te oordelen en deze voor dat moment te accepteren.
Dat klinkt eenvoudig, maar heel vaak zijn we niet opmerkzaam voor wat er in ons leeft precies op dit moment. We zijn vaak bezig met het verleden, de toekomst of met dagdromen. We zijn zo vaak elders met onze gedachten dat we meestal niet 'echt' in ons eigen leven aanwezig zijn. We handelen dan vanuit ingesleten patronen waarvan we ons niet meer bewust zijn.

Aandacht richten
Mindfulness houdt o.a. in de aandacht doelbewust richten, bewust ergens bij blijven.
Dat is in de praktijk geen gemakkelijke opgave. Steeds opnieuw dringen allerlei zaken ons bewustzijn binnen, meestal ongewild en ongemerkt. Echter door je te oefenen in het richten en vasthouden van je aandacht kun je geleidelijk aan leren je beter te concentreren.

Niet oordelen
Misschien wel het moeilijkste onderdeel van mindfulness: iets waarnemen zonder er direct een oordeel aan te verbinden. We vinden iets prettig of vervelend, goed of fout, in een flits hebben we ons oordeel klaar zonder ons ervan bewust te zijn. Vanuit dat oordeel zien we alleen nog datgene wat het versterkt. Niet oordelen over wat je ervaart schept rust en ruimte waardoor je open staat voor nieuwe indrukken, zoals b.v. het genieten van kleine dingen, ondanks het feit dat er grote problemen zijn.

Acceptatie
Je persoonlijke ervaring ongefilterd toelaten is spannend. Wij hebben geleerd dat ervaringen ongewenste gevoelens of gedachten kunnen oproepen en dat willen we niet. Hiervoor hebben we een heel repertoire aan mechanismen ontwikkeld en denken ons zo te kunnen beschermen tegen de moeilijke dingen in ons leven. Veel van onze energie gaat verloren door moeilijkheden te ontkennen of te vermijden. Echter door te accepteren wat er is en aandacht aan die moeilijkheden te schenken ontstaat ruimte, rust en afstand waardoor je vrijer aan een oplossing kunt werken. 
Niet oordelen vergemakkelijkt acceptatie.

De oorsprong van mindfulness ligt in het boeddhisme. In de jaren zeventig introduceerde de Amerikaanse wetenschapper Jon Kabat-Zinn mindfulness in de gezondheidszorg voor mensen met chronische lichamelijke ziekten en psychische klachten. Inmiddels hebben de trainingen een brede(re) toepassing en ingang gevonden en zijn ze bestemd voor een ieder die zich wil oefenen in opmerkzaamheid

Cursus 16M01V  
Data dinsdag 19, 26 januari, 2, 16, 23 februari, 1, 8, 15 maart en een stiltedag op vrijdag 26 februari
Tijd van 19.30 - 22.00 uur en vrijdag 26 februari van 9.30 - 16.30 uur
Kosten inclusief cursusmateriaal € 445,-, studenten € 345,-, zakelijk € 650,-
Deelnemers minimum / maximum 8 - 16
Open les dinsdag 12 januari  september van 19.30 - 21.30 uur
Inschrijven tot 17 januari. Na inschrijving ontvangt u een e-mail bericht waarin wordt gemeld of u aan de cursus kunt deelnemen en op welke wijze u aan uw betalingsverplichting kunt voldoen.
Locatie Groesbeekseweg 428, 6523 PP, Nijmegen 
 
Cursus 16M02V 
Data woensdagmiddag 20, 21 januari, 3,17,24 februari, 2, 9, 16 maart en een stiltedag op zaterdag 27 februari
Tijd van 19.30 - 22.00 uur en zaterdag 27 februari van 9.30 - 16.30 uur
Kosten inclusief cursusmateriaal € 445,-, studenten € 345,-, zakelijk € 650,-
Deelnemers minimum / maximum 8 - 16
Open les dinsdag 12 januari  september van 19.30 - 21.30 uur
Inschrijven tot 18 januari. Na inschrijving ontvangt u een e-mail bericht waarin wordt gemeld of u aan de cursus kunt deelnemen en op welke wijze u aan uw betalingsverplichting kunt voldoen.
Locatie Groesbeekseweg 428, 6523 PP, Nijmegen
 
Cursus 16M04V 
Data dinsdag 29 maart, 5, 12, 19, 26 april, 10, 17, 24 mei en een stiltedag op vrijdag 20 mei
Tijd van 19.30 - 22.00 uur en vrijdag 20 mei van 9.30 - 16.30 uur
Kosten inclusief cursusmateriaal € 445,-, studenten € 345,-, zakelijk € 650,-
Deelnemers minimum / maximum 8 - 16
Inschrijven tot 27 maart. Na inschrijving ontvangt u een e-mail bericht waarin wordt gemeld of u aan de cursus kunt deelnemen en op welke wijze u aan uw betalingsverplichting kunt voldoen.
Locatie Groesbeekseweg 428, 6523 PP, Nijmegen
 
Cursus 16M05V 
Data woensdagmiddag 30 maart, 6,13,20 april, 11, 18, 25 mei, 1 juni en een stiltedag op zaterdag 21 mei
Tijd van 19.30 - 22.00 uur en zaterdag 21 mei van 9.30 - 16.30 uur
Kosten inclusief cursusmateriaal € 445,-, studenten € 345,-, zakelijk € 650,-
Deelnemers minimum / maximum 8 - 16
Inschrijven tot 28 maart. Na inschrijving ontvangt u een e-mail bericht waarin wordt gemeld of u aan de cursus kunt deelnemen en op welke wijze u aan uw betalingsverplichting kunt voldoen.
Locatie Groesbeekseweg 428, 6523 PP, Nijmegen